100. YIL YÜZÜNCÜ YIL YETİŞTİRME YURDU ÇANKIRI
  çankırı tarihi resimleri köyleri ve beldeleri
 
N İLÇE ADI MAHALLE KÖY BELDE BELDE MAH.
1 MERKEZ 14 49 1 1
2 ATKARACALAR 5 10 1 4
3 BAYRAMÖREN 3 27  -  -
4 ÇERKEŞ 9 51 1 2
5 ELDİVAN 2 16  -  -
6 ILGAZ 10 73 1 1
7 KIZILIRMAK 3 26  -  -
8 KORGUN 3 12  -  -
9 KURŞUNLU 10 23 5 7
10 ORTA 4 22 5 15
11 ŞABANÖZÜ 4 19 2 6
12 YAPRAKLI 3 38 3 3
TOPLAM 70 366 19 39

 

 

Çankırı (Merkez)

 1347 km² alana sahip olan Merkez ilçe; İlin güneydoğusunda yer almakta olup, kuzeyinde Ilgaz, Yapraklı ilçeleri, doğusunda ve güneydoğusunda Kızılırmak ilçesi, Çorum İline bağlı İskilip İlçesi, batısında Eldivan, kuzeybatısında Korgun, ve güneyinde Ankara İli´nin Kalecik İlçeleri ile çevrilidir.

 ImageImage

Kent birbirine çok benzeyen çıplak, dik tepeler ile sarılıdır. Özellikle doğusunda kalan tepeler Kaya tuzu maden rezervlerinden dolayı çıplak görünümlüdür. Kentin etrafındaki vadiler ise yeşillik, bağ ve bahçelerle kaplıdır. Kuzeybatısından gelen Tatlıçay bir kavis çizerek kenti ikiye ayırır. Kuzeydoğusundan gelen Acıçay ile Tatlıçay birleşerek Acısu adını alır ve Kızılırmak´a karışır.

Kentin ticaret merkezi ve yönetsel alanı ise; Cumhuriyet Mahallesi, İstasyon Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Buğdaypazarı Caddesidir.   Denizden yüksekliği 750 metredir.

 ATKARACALAR

4 Temmuz 1997 tarihinde ilçe olan Atkaracalar´ın belediye olma tarihi ise 1927 yılıdır. Çankırı´ya uzaklığı 105 Kilometre olup il merkezinin kuzeybatısında yer almaktadır. İlçenin kuzeyi Melan Çayı, Kocadağ ve Çerkeş ilçesi; güneyi Dumanlı dağı ve Orta İlçesi ile çevrilidir. Batısında Çerkeş ve doğusunda da Kurşunlu ilçeleri yer almaktadır. Toplam 259 km²lik bir alana sahip olan Atkaracalar ilçesinin, 1997 Yılı Genel Nüfus Sayımı verilerine göre 8.495 toplam nüfusunun yaklaşık % 37,5´i köylerde yaşamaktadır. İlçenin uzun yıllar boyunca, başlıca cazibe merkezleri olan Ankara ve İstanbul´a göç yaşanmış, ancak son yıllarda bu göç yavaşlamıştır.

 

 

 

 

 

 

BAYRAMÖREN

1990 yılında ilçe olan Bayramören ilçesinin Çankırı´ya uzaklığı 117 kilometredir. İlçe merkezi Çankırı´nın kuzeybatısındadır. İlçenin kuzeyinde Kastamonu İli, doğusunda Kurşunlu, güneyinde Kurşunlu ve Atkaracalar ile batısında Çerkeş ve Karabük´e bağlı Ovacık ilçeleri bulunmaktadır. 265 Km² yüzölçümü olan ilçede hızlı bir göç hareketi yaşanmaktadır. Halkın büyük bir çoğunluğunun köylerde yaşadığı Bayramören ilçesi, ağırlıklı olarak İstanbul ve Ankara´ya göç vermektedir. Tarım ve hayvancılık en önemli geçim kaynağıdır.

 

 

 

 

 

 

ÇERKEŞ

Çankırı´nın en eski ilçelerinden olan Çerkeş´in merkeze uzaklığı 120 kilometre olup kuzeyinde Karabük´e bağlı Ovacık, doğusunda Bayramören ve Atkaracalar, güneyinde Ankara´ya bağlı Kızılcahamam ve batısında da yine Karabük´e bağlı Eskipazar ve Bolu İline bağlı Gerede ilçeleri vardır. İlçe Çankırı´nın kuzeybatı tarafındadır. Çerkeş 990 km²lik yüzölçüme sahip olup Çankırı´nın merkez ilçeden sonra en geniş ilçesini oluşturmaktadır. 1950´lerden sonra başlayan hızlı göç hareketi Çerkeş´i de etkilemiş, Ankara, İstanbul, İzmir, Zonguldak ve Karabük´e aileler halinde göçler yaşanmıştır. Aynı dönemlerde mevsimlik işçi olarak Ankara´ya gidenlerin genelde inşaatlarda duvarcılık, sıvacılık ve marangozluk yaptıkları bilinmektedir. Çerkeş´te son yıllarda gıda alanında kurulan bazı büyük tesisler, bölgedeki işsizliğin azalmasına katkıda bulunmuştur. 1 Şubat 1944´ de büyük bir deprem sonucu ilçenin dörtte üçü yıkılmış ve afetin olumsuz etkileri uzun süre atlatılamamıştır.

 

 

 

 

 

 

ELDİVAN

1958 yılında ilçe olan Eldivan Çankırı´ya 18 kilometre uzaklıkta olup il merkezinin güneybatısında yer almaktadır. İlçe topraklarının kuzeyinde Korgun, doğusunda Çankırı, güneyinde Ankara ve batısında Şabanözü ilçesi vardır. 346 Km² lik bir alana sahip olan ilçede tarım ve hayvancılık başta gelen geçim kaynaklarıdır. Kiraz üretimi ile dikkat çeker. Oldukça iyi rezervlere sahip bentonit madeni ocaklarının bulunduğu ilçe de diğer ilçeler gibi göç vermeye devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 

ILGAZ

1888 yılında belediye olan Ilgaz, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Çankırı merkeze bağlı bir nahiye idi. Eski ismi Koçhisar olan Ilgaz´da göç veren ilçelerdendir. Tarım ve hayvancılığın ağırlıklı olarak geçim kaynağı olduğu ilçe, başta Ankara ve İstanbul´a göç vermekte ve bu şehirlere giden Ilgazlılar´dan sürekli yerleşenler genellikle Devlet kademelerinde çeşitli çalışırken, mevsimlik olarak göç edenler inşaat sektöründe çalışmakta ve belirli zamanlarda memleketlerine geri dönmektedirler. Ilgaz´ın kuzey ve doğusu Kastamonu, güneyi Çankırı merkez, Yapraklı ve Korgun, batısı ise Kurşunlu ilçeleriyle çevrilidir. 782 km²lik bir yüzölçümü olan ilçenin Çankırı´ya olan uzaklığı ise 51 kilometredir.

 KIZILIRMAK

Çankırı´nın güneydoğusunda yer alan Kızılırmak ilçesi, Kalecik ilçesinin Çankırı´ya bağlı olduğu Osmanlı döneminde, bu ilçeye bağlı bir nahiye merkeziydi. Eski ismi "İnallu Ballu", daha sonra ise Hüseyinli olan ilçe 1985 yılında belediye, 1987 yılında da ilçe olmuştur. Yüzölçümü 493 km² olup, kuzeyinde ve doğusunda Çorum iline bağlı Bayat ve Sungurlu İlçeleri, güneyinde Kırıkkale´ye bağlı Sulakyurt ve batısında da Çankırı merkez ilçesi yer almaktadır. Kızılırmak ilçesinin kent merkezine olan uzaklığı 55 kilometredir. Ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılığın geçim kaynağı olduğu ilçede, 1960´lardan sonra yurt dışına yoğun bir göç yaşanmıştır. Tarımsal üretimde çeşitlilik gözlenmekte olup; kavun, pirinç, şeker pancarı gibi ürünler yaygındır.

 KORGUN

1990 yılında ilçe olan Korgun, daha önce Çankırı Merkez İlçeye bağlı bir belde idi. Merkez ilçeye 20 kilometre uzaklıkta olan ilçenin, kuzeyinde Ilgaz, doğusunda Çankırı merkez, güneyinde Eldivan ve Şabanözü ile batısında Kurşunlu İlçeleri yer almaktadır. Yüzölçümü 326 km² Korgun Organize Sanayi Bölgesi´nin faaliyete geçmesiyle ilçede belirli bir ekonomik canlılık yaşanmakta, ancak köylerinden göç devam etmektedir. Göç edenler genellikle İzmit Derince ile Ankara, İstanbul ve Kırıkkale´ye gitmektedirler. Halkın geçim kaynağını ise tarım ve hayvancılık oluşturmaktadır.

 

 

 

 

 

 

KURŞUNLU

Kuzeyi Bayramören ve Kastamonu, doğusu Ilgaz ve Korgun, güneyi Şabanözü ve Orta ile batısı yine Orta ile Atkaracalar ve Bayramören ilçeleriyle çevrili olan Kurşunlu´nun Çankırı´ya olan uzaklığı 90 kilometredir. 630 km² yüzölçümü olan ilçe 1943-44 ve 1951 depremleri ile 1947´de kasabanın kenarından geçen çayların taşmasıyla mal ve can kaybına uğramıştır. 24 Eylül 1944 tarihinde ilçe olan Kurşunlu´da göç konusundaki cazibe merkezleri Ankara, Kırıkkale, İstanbul ve Karabük´tür. Halkın geçim kaynağı ise diğer ilçelerde olduğu gibi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

 

 

 

 

 

 

ORTA

Toplam yüzölçümü 513 km² olan Orta İlçesinin kuzeyini Çerkeş, Atkaracalar ve Kurşunlu İlçeleri çevirmektedir. Doğusunda yine Kurşunlu ve Şabanözü ilçesinin bir bölümü, güneyinde Şabanözü ve Ankara ile batısında Çerkeş ve Ankara vardır. İlçenin Çankırı´ya olan uzaklığı 70 kilometredir. Halkın temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan ilçede sanayi tesisi bulunmamaktadır. Başlıca göç merkezleri Ankara ve İstanbul´dur. Bu illere giden Orta´lılar daha çok kuruyemiş, pasta, börek, şeker sanayii gibi gıda sektöründe ticaret yapmaktadır.

 

 

 

 

 

 

ŞABANÖZÜ

Çankırı´ya 44 kilometre uzaklıkta bulunan Şabanözü, Orta, Kurşunlu, Korgun ve Eldivan ilçeleri ve Ankara ili ile komşudur. 590 km² yüzölçümü bulunan ilçede hayvancılık ve tarım yapılmakta, halkının bir kısmı ise Ankara´ya mevsimlik olarak çalışmaya gitmektedir. Büyük göç olaylarının yaşandığı 1950-60 arasında çalışmak için Ankara´ya gidenler ağırlıklı olarak taş ve kum ocaklarında ve tuğla, kiremit imalathanelerinde çalışırlarken, bugün Şabanözü´nden göç etmiş olan ilçeliler, gittikleri yerlerde çok değişik iş kollarına dağılmış durumdadırlar. İlçede 1930 yılında bir sel felaketi yaşanmış, bir çok ev ve dükkan hasar görmüştür.

 

 

 YAPRAKLI

Çankırı´ya yalnızca 32 kilometre uzaklıkta bulunan Yapraklı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde panayırıyla ünlüydü. Söz konusu panayıra imparatorluk coğrafyasının çok uzak bölgelerinden bile tüccarların alış veriş yapmak üzere geldikleri bilinmektedir. Bu panayır, o dönemlerde yalnız Yapraklı´nın değil, Çankırı´nın da ekonomik hayatına canlılık getirmekteydi. Yapraklı Panayırı´ndan hemen sonra, müddeti üç gün olan bir panayır da Çankırı´da kuruluyor, Yapraklı´dan ayrılan tüccarlar başka bir panayıra ya da memleketlerine gitmeden önce Çankırı´ya uğrayarak alış veriş yapıyorlardı. İlçenin güney ve batı sınırları Çankırı merkez ilçe ile sınırlıdır.

Kuzeyinde Ilgaz ve Kastamonu,doğusunda ise yine Kastamonu´nun bir kısmı ile Çorum İl sınırı bulunmaktadır. Toplam 785 km² yüzölçümü olan ilçede halk tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. İlçe sınırları içerisinde bulunan Büyük Yayla 1600-1700 metre yükseklikte bir turizm ve doğa cenneti gibidir.


kaynak: http://www.nurettinakman.com/

 
  TOPLAM 32011 ziyaretçi  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=